Tag Archives: asbabun nuzul albaqarah ayat 79

Al Baqarah Ayat 77-83 (Hal. 12)

Bacaan Alqur’an beserta tajwid dan terjemahan surat: Al Baqarah ayat 77-83 Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul ayat yang ke-79 dan intisari ayat: 10 pesan Nabi Musa untuk Bani Israil. Baca juga Halaman sebelumnya: Al Baqarah Ayat 70-76 Halaman berikutnya: Al Baqarah Ayat 84-88 Keterangan Bacaan Tajwid: : Iqlab (2 harakat),  : Ghunnah (2 harakat),  : Tidak Ghunnah,  : Qalqalah,  : Mad Wajib Muttasil… Read More »